Wpuszczane czerwone oświetlenia punktowe i zintegr